-->
 

Kancelaria

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej adw. Piotra Rorbacha. Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Bogate doświadczenie i zespół młodych, kreatywnych prawników, specjalizujących się w różnych dziedzinach i gałęziach prawa, gwarantują profesjonalizm i efektywną współpracę, niezależnie od zawiłości sprawy. Nasza Kancelaria mieści się w Bochni, z filiami w Krakowie i Brzesku. Oczywiście w razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji w całej Polsce.

img

Oferta Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria wyspecjalizowała się w poniżej wymienionych dziedzinach prawa.

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje jednocześnie szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców

Zespół

team member img

Piotr Rorbach

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Skończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach. Pracował jako asesor w Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach a od 1999 do 2003 tamże jako prokurator.

Od 2004 do 2010 jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Brzesku. Prowadził postępowania karne, w szczególności z zakresu przestępczości gospodarczej, a także kierował referatem cywilno-administracyjnym, zapewniając prokuratorską kontrolę przestrzegania prawa i udział prokuratora w postępowaniach "pozakarnych". Od 2010 jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie

team member img

Wojciech Glac

Prawnik

Prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa socjalnego, prawa rodzinnego-opiekuńczego. Specjalizuje się także w prowadzeniu spraw prawnych organizacji pozarządowych.







W ramach naszej społecznej odpowiedzialności staramy się wspierać naszą wiedzą i doświadczeniem działalność organizacji charytatywnych.



Jesteśmy partnerem prawnym Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie







Oferta Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne, w tym zwłaszcza prawo spadkowe, prawo obrotu i ochrony nieruchomości
 • prawo rodzinne, w tym szczególnie sprawy rozwodowe i o separację, sprawy alimentacyjne, postępowania dotyczące opieki nad dziećmi, ochrona praw ojców.
 • prawo karne, w tym odszkodowania za skutki popełnionych przestępstw
 • prawo gospodarcze i prawo spółek
 • prawo pracy,w tym ochrona pracowników przed mobbingiem i wyzyskiem finansowym
 • prawo administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • prawo spadkowe
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • Usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:
 • ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon)
 • pisemne opinie i analizy prawne
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, itd. )
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju:

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • porady i opinie prawne,
 • zakładanie spółek,
 • obsługa spółek

Kancelaria oferuje także stałą obsługę prawną. Pozwala to na dostęp do usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo, bądź według stawek godzinowych. Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby skorzystania z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną . W przypadku zleceń jednorazowych wysokość wynagrodzenia określona jest przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania zadania oraz nakładu pracy. Wynagrodzenie powiększane jest o wysokość kosztów niezbędnych do wykonania zlecenia, w tym koszty dojazdów, czy innych wydatków niezbędnych do realizacji zlecenia, a zaakceptowanych przez Klienta. Płatności realizowane są na podstawie faktury VAT, do ceny netto doliczany jest podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej (23%). Szczegółowe warunki wynagradzania ustalane są w umowie zawieranej z Klientem.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną i reprezentację klientów zagranicznych: zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, we wszelkich sprawach: karnych, cywilnych, administracyjnych, a także związanych z obrotem gospodarczym i handlowym. Nasi prawnicy mają bezcenne doświadczenie w prowadzeniu spraw klientów zagranicznych, ale także obywateli Polski, którzy pracują i mieszkają za granicą, w tym zwłaszcza spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa spadkowego. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Kancelarii posługują się językiem angielskim, a w razie potrzeby korzystamy z usług profesjonalnego biura tłumaczeń.

Sprawy odszkodowawcze stanowią istotną część świadczonych przez naszą Kancelarię usług. Skuteczne i rzetelne prowadzenia postępowania odszkodowawczego, tak w relacji z ubezpieczycielem, ale także co raz częściej – w postępowaniu sądowym, wymaga profesjonalnej reprezentacji, którą mogą realizować prawnicy, będący adwokatami.

Mamy wieloletnie doświadczeniu w kompleksowym prowadzeniu spraw o odszkodowania we wszelkich sprawach, w tym zdarzeń drogowych, błędów medycznych, odpowiedzialności cywilnej i innych.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę spraw powierzonych przez organy administracji samorządowej i rządowej. Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Sądami administracyjnymi. Jednocześnie, oferujemy stałą obsługę podmiotów i spółek związanych z administracją, w zakresie działalności statutowej, postępowań sądowych, czy doradztwa i opiniowania dokumentów.

Prowadzenie organizacji pozarządowej często wiąże się z koniecznością profesjonalnej obsługi prawnej, zarówno w ramach podejmowania statutowych celów działalności, ale także w ramach podejmowanych projektów i grantów. Doświadczenie naszych współpracowników pozwala na profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne dla NGO’s, a w razie potrzeby także ich reprezentowanie przed organami administracji, czy Sądem. Jednocześnie, oferujemy kompleksową obsługę dla wszystkich podmiotów, które planują powołanie fundacji, lub stowarzyszenia.

Publikacje

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Piotr Rorbach
Siedziba : Bochnia

ul. Kościuszki 1, 32-700 Bochnia

fax: 12 444 13 66

+602 717 497

p.rorbach@rorbach.pl

Kancelaria Adwokacka

Piotr Rorbach
Filia: Kraków

ul. Łobzowska 57/52, 31-139 Kraków 57/52

fax: 12 444 13 66

+784 944 006

krakow@rorbach.pl

Kancelaria Adwokacka

Piotr Rorbach
Filia : Wieliczka

ul. ks. Goliana 4a, 32-020 Wieliczka

fax: 12 444 13 66

+ 602 717 497

krakow@rorbach.pl

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

Wojciech Glac

ul. Odmętowa 4, 31-979 Kraków

+ 504 303 877

woglac@gmail.com


Zaprzyjazniona kancelaria

Adwokat Kinga Węgiel