-> ->
 

Kancelaria

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Adwokackich Piotra Rorbacha. Kancelarie zajmują kompleksową obsługą osób fizycznych i prawnych. Bogate doświadczenie i zespół młodych, kreatywnych prawników, specjalizujących się w różnych dziedzinach i gałęziach prawa, gwarantują profesjonalizm i efektywną współpracę, niezależnie od zawiłości sprawy. Nasze Kancelarie mieszczą się w Bochni, Brzesku i Krakowie. W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji w całej Polsce.

img

Oferta Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców

Zespół

team member img

Piotr Rorbach

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Skończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach. Pracował jako asesor w Prokuraturze Rejonowej w Mysłowicach a od 1999 do 2003 tamże jako prokurator.

Od 2004 do 2010 jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Brzesku. Prowadził postępowania karne, w szczególności z zakresu przestępczości gospodarczej, a także kierował referatem cywilno-administracyjnym, zapewniając prokuratorską kontrolę przestrzegania prawa i udział prokuratora w postępowaniach "poza-karnych". Od 2010 jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowieteam member img

Wojciech Glac

Prawnik

Prawnik, doktorant Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa socjalnego, prawa rodzinnego-opiekuńczego. Specjalizuje się także w prowadzeniu spraw prawnych organizacji pozarządowych.

team member img

Joanna RymarowiczW ramach naszej społecznej odpowiedzialności staramy się wspierać naszą wiedzą i doświadczeniem działalność organizacji charytatywnych.Jesteśmy partnerem prawnym Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

Oferta Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria wyspecjalizowała się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne
 • prawo karne
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • prawo spadkowe
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • Usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:
 • ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon)
 • pisemne opinie i analizy prawne
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, itd. )
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna następującego rodzaju:

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • porady i opinie prawne,
 • zakładanie spółek,
 • obsługa spółek

Kancelarie oferują także stałą obsługę prawną. Pozwala to na dostęp do usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo, bądź według stawek godzinowych. Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby skorzystania z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną . W przypadku zleceń jednorazowych wysokość wynagrodzenia określona jest przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania zadania oraz nakładu pracy. Wynagrodzenie powiększane jest o wysokość kosztów niezbędnych do wykonania zlecenia, w tym koszty dojazdów, czy innych wydatków niezbędnych do realizacji zlecenia, a zaakceptowanych przez Klienta. Płatności realizowane są na podstawie faktury VAT, do ceny netto doliczany jest podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej (23%). Szczegółowe warunki wynagradzania ustalane są w umowie zawieranej z Klientem.

Kancelarie oferują kompleksową obsługę prawną i reprezentację klientów zagranicznych: zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, we wszelkich sprawach: karnych, cywilnych, administracyjnych, a także związanych z obrotem gospodarczym i handlowym. Nasi prawnicy mają bezcenne doświadczenie w prowadzeniu spraw klientów zagranicznych, ale także obywateli Polski, którzy pracują i mieszkają za granicą, w tym zwłaszcza spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa spadkowego. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Kancelarii posługują się językiem angielskim, a w razie potrzeby korzystamy z usług profesjonalnego biura tłumaczeń.

Sprawy odszkodowawcze stanowią istotną część świadczonych przez nasze Kancelarie usług. Skuteczne i rzetelne prowadzenia postępowania odszkodowawczego, tak w relacji z ubezpieczycielem, ale także co raz częściej – w postępowaniu sądowym, wymaga profesjonalnej reprezentacji, którą mogą realizować prawnicy, będący adwokatami.

Mamy wieloletnie doświadczeniu w kompleksowym prowadzeniu spraw o odszkodowania we wszelkich sprawach, w tym zdarzeń drogowych, błędów medycznych, odpowiedzialności cywilnej i innych.

Nasze Kancelarie oferują kompleksową i profesjonalną obsługę spraw powierzonych przez organy administracji samorządowej i rządowej. Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Sądami administracyjnymi. Jednocześnie, oferujemy stałą obsługę podmiotów i spółek związanych z administracją, w zakresie działalności statutowej, postępowań sądowych, czy doradztwa i opiniowania dokumentów.

Prowadzenie organizacji pozarządowej często wiąże się z koniecznością profesjonalnej obsługi prawnej, zarówno w ramach podejmowania statutowych celów działalności, ale także w ramach podejmowanych projektów i grantów. Doświadczenie naszych współpracowników pozwala na profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne dla NGO’s, a w razie potrzeby także ich reprezentowanie przed organami administracji, czy Sądem. Jednocześnie, oferujemy kompleksową obsługę dla wszystkich podmiotów, które planują powołanie fundacji, lub stowarzyszenia.

Publikacje

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Piotr Rorbach
Siedziba : Bochnia

Kancelaria Adwokacka

Piotr Rorbach
Filia: Kraków

Kancelaria Adwokacka

Piotr Rorbach
Filia : Wieliczka

Kancelaria Adwokacka

Kinga Węgiel
Siedziba : Brzesko

ul. Sobieskiego 1/3, 32-800 Brzesko

+ 505 452 813

k.wegiel@rorbach.pl